Fordi børn i trivsel

er det vigtigste for jer

som forældre

 

Faktotum-coaching kan give forældre en faglig vurdering af deres barn/børn. Efter behov og ønsker kan jeg rådgive og vejlede om, hvad der konkret kan sættes i værk for at ændre en given situation. Faktotum-coaching er en arbejdsmetode, hvor viden kombineres med traditionel coaching, så der kan arbejdes målrettet og specifikt med den enkelte udfordring, i samspil med familien.

 

Når det handler om mindre børn, vil det oftest være forælderen/forældrene, der tales mest med. Ofte vil det være hensigtsmæssigt at møde barnet hjemme eller i en aftalt situation, for at få et fyldestgørende indblik, som baggrund for vejledningen. Vejledningen kvalificeres væsentligt af at opleve, se og tale med barnet enten hjemme eller i en anden tryg ramme.

Større børn kan have stort udbytte af at få lagt mål og fremtidsplaner med en anden voksen end med deres forældre.


Min erfaring er, at unge er utrolig motiveret og energiske, når de har fundet deres mål og vision via vejledning.
 At arbejde med unge, er en meget dynamisk og engagerende proces, for den unge,  som giver gode resultater.

 

Faktotum-coaching arbejder udelukkende med individuelle løsninger for at tilgodese det enkelte barns behov. Det er altid barnet/børnene der er i fokus, og derfor vil coachingen altid tage afsæt i barnets behov, kombineret med familiens værdier og muligheder, så der findes en løsning som passer ind i familien og dens rammer.